تبلیغات حرفه ای گوگل

تبلیغات گوگل بهترین روش هدفمند برای معرفی محصول و خدمات شما برای مشتریانتان میباشد ، مشتریان شما دائم در حال جستجو محصولات و خدمات شما هستند با کارشناسی کلمات کلیدی به سرعت محصول و خدمات شما به مشتریانتان نمایش داده خواهد شد

سفارش تبلیغ گوگل = وبسایت رایگاناگر کد تخفیف دارید تا 24 امشب اعتبار دارد
فعالسازی 15 دقیقه120 کارشناس آنلاین در سراسر ایران

شارژ اکانت شما در تبلیغات گوگل

بدون مدیریت تبلیغات

قیمت لحظه ای حواله درهم : 7,665 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (درهم) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 درهمی 12% 8,584 858,400 سفارش و خرید
شارژ 200 درهمی 10% 8,431 1,686,200 سفارش و خرید
شارژ 300 درهمی 8% 8,278 2,483,400 سفارش و خرید
شارژ 500 درهمی 7% 8,201 4,100,500 سفارش و خرید
شارژ 1000 درهمی 6% 8,124 8,124,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 درهمی 4% 7,971 15,942,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 درهمی 3% 7,894 27,629,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 درهمی 2.5% 7,857 39,283,125 سفارش و خرید
شارژ 7500 درهمی 2% 7,818 58,635,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 درهمی 2% 7,818 78,180,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله دلار : 30,980 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (دلار) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 50 دلاری 10% 34,078 1,703,900 سفارش و خرید
شارژ 100 دلاری 8% 33,458 3,345,800 سفارش و خرید
شارژ 200 دلاری 7% 33,148 6,629,600 سفارش و خرید
شارژ 300 دلاری 6% 32,838 9,851,400 سفارش و خرید
شارژ 500 دلاری 5% 32,529 16,264,500 سفارش و خرید
شارژ 750 دلاری 4% 32,219 24,164,250 سفارش و خرید
شارژ 1000 دلاری 3% 31,909 31,909,000 سفارش و خرید
شارژ 1500 دلاری 2.5% 31,755 47,631,750 سفارش و خرید
شارژ 2000 دلاری 2% 31,599 63,198,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله لیر : 3,780 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (لیر ترکیه) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 لیری 10% 4,233 423,300 سفارش و خرید
شارژ 200 لیری 9% 4,233 846,600 سفارش و خرید
شارژ 300 لیری 8% 4,233 1,269,900 سفارش و خرید
شارژ 500 لیری 7% 4,233 2,116,500 سفارش و خرید
شارژ 1000 لیری 6% 4,233 4,233,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 لیری 5% 4,233 8,466,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 لیری 4% 4,233 14,815,500 سفارش و خرید
شارژ 5000 لیری 3% 4,233 21,165,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 لیری 2.5% 4,233 31,747,500 سفارش و خرید
شارژ 10000 لیری 2% 4,233 42,330,000 سفارش و خرید

تبلیغات مدیریت شده گوگل

کارمزد شارژ + کارمزد مدیریت

قیمت لحظه ای حواله دلار :30,980 تومان

پلن 20 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 37,176 تومان

743,520 تومان

سفارش آنلاین

پلن 50 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 37,176 تومان

1,858,800 تومان

سفارش آنلاین

پلن 100 دلاری

 • 8% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 36,556 تومان

3,655,600 تومان

سفارش آنلاین

پلن 200 دلاری

 • 7% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 35,936 تومان

7,187,200 تومان

سفارش آنلاین

پلن 300 دلاری

 • 6% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 35,317 تومان

10,595,100 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 دلاری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 34,697 تومان

17,348,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 دلاری

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 34,078 تومان

34,078,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 دلاری

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 33,458 تومان

66,916,000 تومان

سفارش آنلاین

قیمت لحظه ای حواله درهم :7,665 تومان

پلن 200 درهمی

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت درهم با کارمزد : 9,198 تومان

1,839,600 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 درهمی

 • 7% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,968 تومان

4,484,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 درهمی

 • 6% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,814 تومان

8,814,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 درهمی

 • 4% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,584 تومان

17,168,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 3500 درهمی

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,431 تومان

29,508,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 5000 درهمی

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,278 تومان

41,390,000 تومان

سفارش آنلاین

قیمت لحظه ای حواله لیر ترکیه :3,780 تومان

پلن 500 لیری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,536 تومان

2,268,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 لیری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,422 تومان

4,422,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1500 لیری

 • 8% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,347 تومان

6,520,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 لیری

 • 7% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,233 تومان

8,466,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 3500 لیری

 • 6% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,158 تومان

14,553,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 5000 لیری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,082 تومان

20,410,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 7500 لیری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,082 تومان

30,615,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 10000 لیری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت لیر با کارمزد : 4,082 تومان

40,820,000 تومان

سفارش آنلاین

چرا تبلیغات گوگل رو با وبومب شروع کنیم؟

مشاوره رایکان تبلیغات گوگل

مشاوره رایگان

وبومب با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

کیفیت تبلیغات گوگل

وبومب با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

قیمت رقابتی تبلیغات گوگل

قیمت رقابتی و مناسب

وبومب با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

سفارشات آنلاین و سریع

وبومب با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید